Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

confusion
0104 2127 390
herbatka mówi
Reposted fromikari ikari viahormeza hormeza
confusion
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaCannonball Cannonball
confusion
6206 2dc2 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianacia nacia
confusion
confusion
9021 ab2f 390
Reposted fromoll oll vianacia nacia
confusion
9882 2bba 390
Reposted frommangoe mangoe viarurky rurky
confusion
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe via100suns 100suns
confusion
5352 0d3a 390
Reposted frompastelowe pastelowe viarurky rurky
confusion
6876 b7db 390
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianikami nikami
traktujesz ich jakby
mieli takie serce jak ty
ale nie każdy potrafi być tak
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę
widzisz jacy
mogliby być
dajesz i dajesz aż
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę

mleko i miód

(via

deficytuczuc

)

Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialexxie lexxie
confusion
8621 d76a 390
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie
confusion

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder vialexxie lexxie
confusion
5534 c48d 390
pan Pakalu mnie rozumie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialexxie lexxie
confusion
5817 e386 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
confusion
5257 1eef 390
Reposted fromhare hare viawiksz wiksz
confusion
Reposted fromoll oll viawiksz wiksz
confusion

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawiksz wiksz
confusion
9201 ec9c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiksz wiksz

September 29 2018

confusion
1707 38a3 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiks wiks

June 19 2018

confusion
8122 8652 390
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl