Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

confusion
3681 e3b5 390
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny

June 10 2018

confusion
0836 82c1 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialexxie lexxie
9718 e711 390
Reposted fromsunlight sunlight viawiksz wiksz
confusion
7268 34bc 390
Reposted fromniedobrze niedobrze viawiksz wiksz

May 28 2018

confusion

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz

May 25 2018

confusion
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
confusion
7700 1e2a 390
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
0971 5010 390
Reposted fromtonightless tonightless viawiksz wiksz
confusion

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
confusion
4298 eec3 390
Reposted frommaliwa maliwa viawiksz wiksz

May 18 2018

confusion
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimani imani
confusion
7637 f644 390
Reposted fromfriends friends
confusion
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viabadgirl badgirl

May 11 2018

confusion
3330 795f 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawiksz wiksz

May 10 2018

confusion
3634 3a10 390
Your intelligence is sexy af.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz

April 25 2018

6785 c925 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawiksz wiksz
6372 c57e 390

incidentalcomics:

How to Finish

I drew this poster for Jon Acuff and his FINISH book tour. Big thanks to Jon for this collaboration, his book has some great ideas about how to complete creative and life goals.

confusion
4688 4470 390
Reposted fromperfectsense perfectsense viawiksz wiksz

April 16 2018

confusion
0985 c9e4 390
Reposted fromseaweed seaweed viawiksz wiksz

April 14 2018

confusion

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl