Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

confusion
3517 9596 390
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viabanshe banshe

November 13 2017

confusion
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viarock-sex-love rock-sex-love

November 10 2017

confusion
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viarock-sex-love rock-sex-love

November 03 2017

confusion
1326 1d97 390
Reposted fromnaciol naciol viakostkaczekolady kostkaczekolady

November 01 2017

confusion
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.

October 30 2017

confusion
Niskie poczucie wartości u któregoś z partnerów jest jedną z najczęstszych przeszkód dla stworzenia autentycznej, dwustronnej relacji. Jeżeli nie możesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrą osobą, by pokochać siebie samą, nie potrafisz uwierzyć również w to, że druga osoba rzeczywiście mogła Cię pokochać i wybrać. Z tego powodu zaczynasz, często nieświadomie, testować albo wręcz niszczyć waszą więź. Może to prowadzić do rozstania albo do ukształtowania się toksycznej relacji, w której w końcu jesteś postrzegana w podobny sposób, w jaki sama o sobie myślisz. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra

October 29 2017

confusion
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viain-flagranti in-flagranti
3977 ee93 390

k

Reposted fromempty-graveyards empty-graveyards vialexxie lexxie
confusion

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viazupson zupson

October 28 2017

confusion
Trolltunga, Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialandscape landscape
Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie - zaczniecie tęsknić.
— Jerome David Salinger ,,Buszujący w zbożu”
confusion
2978 fa81 390
Reposted frommononok mononok viaPatriiis Patriiis
3433 de22 390

chibird:

To all the amazing friends!! 💖 They make the tough times possible and raise you up when you need it the most!

Webtoon | Patreon | Instagram

Reposted frommaswartz maswartz viaDorin11 Dorin11
confusion
3856 5064 390
Reposted fromsomersby somersby viaOkruszek1988 Okruszek1988

October 27 2017

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viarock-sex-love rock-sex-love
7797 4ae7 390
Reposted fromkudlaty kudlaty viadivi divi
Pogubiłam się w tym wszystkim. Potrzebuję chwili przerwy. Chwili spokoju. Chwili nie myślenia o niczym. Mój mózg krzyczy, że potrzebuje ciszy…
— (via cichutkie-marzenia)
Reposted fromdivi divi
Gdy jesteś młody wszystko jest końcem świata
— tv (via niechetnie)
Reposted fromdivi divi
confusion
5411 73fc 390
Reposted frommonam monam viarock-sex-love rock-sex-love

October 26 2017

teatattoo:

NOTHING BETTER THAN SHOWERING AND PUTTING ON A BIG TSHIRT AND GETTING INTO BED WITH CLEAN SHEETS LITERALLY NOTHING DON’T FIGHT ME ON THIS

Reposted fromfreshtaehyung freshtaehyung viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl