Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

confusion
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viamisery misery
confusion
Reposted fromFlau Flau viamisery misery

September 17 2017

confusion
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viamisery misery

September 16 2017

confusion
9053 ecc7 390
Reposted fromkurorori kurorori viaDorin11 Dorin11

September 15 2017

confusion
5217 d3cf 390
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaRekrut-K Rekrut-K
confusion
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaamoniak amoniak
confusion
3472 adfb 390
Reposted fromkaiee kaiee viaDorin11 Dorin11
confusion
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"

September 13 2017

6037 b567 390
Reposted fromdivi divi viaDorin11 Dorin11
confusion

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamisery misery

September 08 2017

confusion
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth vialexxie lexxie

September 06 2017

confusion

August 08 2017

confusion
1189 ff87 390
Reposted fromJamalus Jamalus viaatheism atheism

August 07 2017

confusion
1407 67f3 390
Reposted fromoutline outline viaoxygenium oxygenium
confusion
"Jestem tak głodna zrozumienia, opieki, że poprzeczne bruzdy na moim czole zdają się układać w napis „Welcome”."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House
(via bl-ossomed)
Reposted frombuddhablink buddhablink viawiks wiks
confusion
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viawiks wiks
confusion
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viawiks wiks
confusion
Kiedy siedzi się samemu po nocach nie mogąc spać, myśli się najwięcej i najintensywniej. Wtedy człowiek zdaje sobie sprawę jak chujowo jest w jego życiu... Kiedy tęsknisz za jedną osobą, pragniesz drugiej, a z trzecią jesteś... Wszystko układa się nie tak, zbyt wiele mamy niechcianego i za mało posiadamy, tego co tak naprawdę daje nam szczęście, żyjemy zasadą, by zapychać się tym co jest pod ręką, bo to czego chcemy jest poza naszym zasięgiem, a w głowie siedzi nam nadal wczorajszy obiad. Wypowiadamy "kocham Cię" nie kochając, "nienawidzę Cię" tęskniąc i milczymy patrząc na szczęście, czy może być gorzej? Oczywiście, że może. Zawsze jest gdy tylko podnoszę się z łóżka...  
— seaweed.soup.io
Reposted frommesoute mesoute viawiks wiks
confusion
3000 8c12 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl