Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

confusion
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viasilence89 silence89
3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadramat dramat
confusion
5612 c525 390
Reposted fromscorpix scorpix vialaluna laluna

February 21 2017

confusion
9158 6da6 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viarock-sex-love rock-sex-love
confusion
1772 236f 390
Reposted frommoai moai viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
confusion
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viarock-sex-love rock-sex-love
confusion
9833 4f2f 390
Reposted fromollardo ollardo viarock-sex-love rock-sex-love

February 18 2017

confusion

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab vialexxie lexxie
confusion
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito

February 17 2017

confusion
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viaitjen itjen
confusion
Reposted frommefir mefir vialexxie lexxie

February 15 2017

confusion
Półtora roku życia na zupie poszło w pizdu...
confusion
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki viarock-sex-love rock-sex-love

February 14 2017

confusion
9977 86c1 390
Reposted fromzciach zciach viaissul issul
confusion
1940 cbc3 390
back from the dead
Reposted fromDosAmp DosAmp viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
confusion
serce mi krwawi, jak widzę, że na mojej zupce brakuje postów z ponad roku :(
Reposted byissulcel
confusion
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— a bit too late

July 10 2015

confusion
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viakatkad katkad

July 09 2015

confusion
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viazakazane zakazane

July 06 2015

confusion
7538 1dfa 390
Reposted fromtichga tichga viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl