Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

confusion

June 19 2017

confusion
1569 b0b2 390
Reposted fromtfu tfu viastonerr stonerr
confusion
3824 3f55 390

June 17 2017

confusion
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
confusion
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viarock-sex-love rock-sex-love

June 12 2017

confusion
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaDorin11 Dorin11
confusion
8248 37bd 390
Reposted fromoll oll viaDorin11 Dorin11

June 11 2017

confusion

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaamelinowa amelinowa
confusion
Wpadam w histerię za każdym razem, kiedy po raz kolejny jestem zostawiana, paradoksalnie nie pamiętając chwil, kiedy ktoś był obok. Jak można za każdym razem tracić coś, czego nigdy się nie miało i dlaczego sam moment utraty wyjaławia zmysły?
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

June 09 2017

1503 294a 390

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viainaya inaya
confusion

June 07 2017

confusion

June 06 2017

1630 a1d0 390
Reposted fromamatore amatore vialexxie lexxie
confusion
9691 90ee 390
Reposted fromoll oll viapie-in-the-sky pie-in-the-sky

June 04 2017

confusion
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
confusion
9233 534c 390

June 03 2017

confusion
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaSenyia Senyia
confusion
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.   
confusion
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viawetryagain wetryagain

June 02 2017

confusion
3239 84cd 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl